ICHTHYS n.o.


Adresa: Bardejovské Kúpele 1/A, 08631 Bardejov

IČO: 45746923

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8875000000004022296007 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)