GAUDIUM, n.o.


Adresa: Hlavná 2, 010 09 Žilina- Bytčica

IČO: 45732655

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1411000000002928880817 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)