FoosForLife Team Slovakia, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu FoosForLife Team Slovakia, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali FoosForLife Team Slovakia, n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Pod papierňou 1465/33, 8501 Bardejov

IČO: 50065262

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4902000000004535366955 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!