FoosForLife Team Slovakia, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu FoosForLife Team Slovakia, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali FoosForLife Team Slovakia, n.o. min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Miškovského 3, 08501 Bardejov

IČO: 50065262

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3902000000003596558358 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!