FLORCERT Slovakia, n.o.


Adresa: Pruské 294, 018 52 Pruské

IČO: 45745901

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0909000000005080469513 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)