Farmácia, n.o.


Adresa: Odbojárov 65/10, 83104 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 45746371

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8502000000003715692251 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)