Farao - Trnovec nad Váhom


Adresa: Trnovec nad Váhom 244, 925 71 Trnovec nad Váhom

IČO: 42427398

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9411110000001394015006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)