Európska agentúra vzdelávania, n.o.


Adresa: Nobelova 1295/16, 83102 Bratislava

IČO: 45746575

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7811000000002940004692 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)