Energeticko - Chemický odborový zväz FORTISCHEM, a.s., Nováky


Adresa: M.R.Štefánika 1, 97271 Nováky

IČO: 308439280006

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2475000000004022416566 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)