EKO Žitný ostrov o.z.


Adresa: Töböréte 357/24, 92901 Kútniky

IČO: 42289602

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1811000000002942032005 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)