DOM SENIOROV KAROLÍNA, n.o.


Adresa: Trnavská cesta 525, 91943 Cífer

IČO: 45745579

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7911000000002943001198 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)