Dobrovoľný hasičský zbor Žihárec


Adresa: Žihárec (ulica a popisné číslo nebolo pridelené), 925 83 Žihárec

IČO: 001774742503

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8252000000000015153763 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)