Dobrovoľný hasičský zbor Žbince


Adresa: Žbince (bez označenia súp. č.), 072 16 Žbince

IČO: 001774746810

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8109000000005051808985 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)