Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté Klasy


Adresa: Hlavná 141, 93039 Zlaté Klasy

IČO: 001774740601

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4109000000000021875287 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)