Dobrovoľný hasičský zbor Zemianska Olča


Adresa: Železničná 997/87, 94614 Zemianska Olča

IČO: 001774742218

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5152000000000016640555 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)