Dobrovoľný hasičský zbor Zemianska Olča

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Zemianska Olča, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Zemianska Olča min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Železničná 997/87, 94614 Zemianska Olča

IČO: 001774742218

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5152000000000016640555 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!