Dobrovoľný hasičský zbor Závod


Adresa: Štúrova 1050, 90872 Závod

IČO: 001774740214

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3656000000003291146002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)