Dobrovoľný hasičský zbor Vrchteplá


Adresa: Vrchteplá 38, 017 05 Vrchteplá

IČO: 001774741827

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4075000000004020327965 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)