Dobrovoľný hasičský zbor Vaňovka


Adresa: Dolný Koniec 826/45, 02952 Hruštín-Vaňovka

IČO: 001774743509

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3056000000004103211001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)