Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká


Adresa: Stará Turá (popisné číslo nebolo pridelené), 916 01 Stará Turá

IČO: 001774741606

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2809000000000275962268 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)