Dobrovoľný hasičský zbor Šuňava


Adresa: SNP č. 140, 05939 Šuňava

IČO: 001774745816

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8475000000004018292695 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)