Dobrovoľný hasičský zbor Štvrtok na Ostrove


Adresa: Mýtne námestie 1, 93040 Štvrtok na Ostrove

IČO: 001774740611

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9302000000002828884351 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)