Dobrovoľný hasičský zbor Šaľa - Veča


Adresa: Gen. L. Svobodu č. 1936/13, 927 05 Šaľa-Veča

IČO: 001774742505

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4111110000001381967008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)