Dobrovoľný hasičský zbor Šajdíkove Humence


Adresa: Šajdíkove Humence 48, 90607 Šajdíkove Humence

IČO: 001774741021

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5575000000004021433786 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)