Dobrovoľný hasičský zbor Stupné


Adresa: Stupné 216, 01812 Stupné

IČO: 001774741829

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7975000000004023761257 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)