Dobrovoľný hasičský zbor Streda nad Bodrogom


Adresa: Hlavná 692, 07631 Streda nad Bodrogom

IČO: 001774747205

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4309000000005054357665 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)