Dobrovoľný hasičský zbor Stratená


Adresa: Stratená č. 46, 04971 Stratená

IČO: 001774746911

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3552000000000015555316 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)