Dobrovoľný hasičský zbor Radošovce


Adresa: Radošovce 182, 90863 Radošovce

IČO: 001774741111

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3975000000004019372048 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)