Dobrovoľný hasičský zbor Prašník


Adresa: Prašník 93, 92211 Prašník

IČO: 001774740901

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9302000000003084789654 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)