Dobrovoľný hasičský zbor Poproč


Adresa: Požiarna 2, 04424 Poproč

IČO: 001774746606

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8009000000000660367094 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)