Dobrovoľný hasičský zbor Polomka


Adresa: Osloboditeľov č. 12, 97666 Polomka

IČO: 001774744105

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3911110000001526534001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)