Dobrovoľný hasičský zbor Plavecký Štvrtok


Adresa: Plavecký Štvrtok 303, 90068 Plavecký Štvrtok

IČO: 001774740204

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9309000000005051610792 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)