Dobrovoľný hasičský zbor Plavecký Mikuláš


Adresa: Plavecký Mikuláš 307, 90635 Plavecký Mikuláš

IČO: 001774740202

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9465000000000020541904 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)