Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová


Adresa: Pitelová - bez popisného čísla, 96611 Pitelová

IČO: 001774745104

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7952000000000013261541 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)