Dobrovoľný hasičský zbor Odorín


Adresa: Odorín (nebolo pridelené súp. č.), 05322 Odorín

IČO: 001774747106

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0656000000003448983002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)