Dobrovoľný hasičský zbor Láb


Adresa: Hlavná 222/3, 90067 Láb

IČO: 001774740203

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1156000000003237381001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)