Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín


Adresa: Nová 625, 01851 Nová Dubnica-Kolačín

IČO: 001774747228

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7675000000004019697205 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)