Dobrovoľný hasičský zbor Moškovec


Adresa: Moškovec (nebolo pridelené súpisné číslo), 03844 Moškovec

E-mail: malinok@zoznam.sk

IČO: 001774743703

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0956000000003014030001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)