Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: SNP 432/40, 05321 Markušovce

IČO: 001774747105

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3875000000004014385296 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!