Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce


Adresa: SNP 432/40, 05321 Markušovce

IČO: 001774747105

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3875000000004014385296 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)