Dobrovoľný hasičský zbor Malý Čepčín


Adresa: Malý Čepčín (bez prideleného súpisného čísla), 03845 Malý Čepčín

E-mail: kubesova@rktechnology.sk

IČO: 001774743708

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2311110000001246346006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)