Dobrovoľný hasičský zbor Malý Čepčín

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Malý Čepčín, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Malý Čepčín min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Malý Čepčín (bez prideleného súpisného čísla), 03845 Malý Čepčín

IČO: 001774743708

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2311110000001246346006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!