Dobrovoľný hasičský zbor Malé Leváre


Adresa: Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre

E-mail: dhzmalelevare@gmail.com

IČO: 001774740212

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6309000000005051642954 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)