Dobrovoľný hasičský zbor Lopušné Pažite


Adresa: Lopušné Pažite 102, 023 36 Lopušné Pažite

E-mail: peterharcek@gmail.com

IČO: 001774743206

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0609000000005051665320 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)