Dobrovoľný hasičský zbor Lisková


Adresa: Pod Chočom, 03481 Lisková

IČO: 001774743610

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2675000000004019234251 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)