Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Ondrašová

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Ondrašová, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Ondrašová min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Požiarnická ul., bez prideleného popisného čísla, 03105 Liptovský Mikuláš

IČO: 001774743302

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7856000000008108642001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!