Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Ondrašová


Adresa: Požiarnická ul., bez prideleného popisného čísla, 03105 Liptovský Mikuláš

IČO: 001774743302

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7856000000008108642001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)