Dobrovoľný hasičský zbor Lednické Rovne


Adresa: Schreiberova (nebolo pridelené súpisné číslo), 02061 Lednické Rovne

IČO: 001774742007

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0609000000000363565692 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)