Dobrovoľný hasičský zbor Lackov


Adresa: Lackov (bez prideleného súpisného čísla), 96244 Lackov

IČO: 001774744301

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9109000000000402715690 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)