Dobrovoľný hasičský zbor Krásna Ves


Adresa: Krásna Ves 142, 95653 Slatina nad Bebravou

IČO: 001774747218

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2075000000004023985322 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)