Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovičove Kračany


Adresa: Kráľovičove Kračany,bez pridelenia súpisného čísla, 93003 Kráľovičove Kračany

IČO: 001774740613

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3909000000005036370348 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)