Dobrovoľný hasičský zbor Krajné


Adresa: Krajné (súpisné číslo nebolo pridelené), 91616 Krajné

IČO: 001774741502

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5209000000000041705672 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)