Dobrovoľný hasičský zbor Košťany nad Turcom


Adresa: Košťany nad Turcom (bez prideleného súpisn. čísla), 03841 Košťany nad Turcom

E-mail: kozel71@azet.sk

IČO: 001774743407

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7311110000006627627007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)