Dobrovoľný hasičský zbor Koromľa


Adresa: Koromľa 172, 07262 Koromľa

IČO: 001774747004

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9509000000005059842176 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)