Dobrovoľný hasičský zbor Jelšava


Adresa: Tomášikova 470, 049 16 Jelšava

IČO: 001774744601

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0609000000005051174791 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)